addresszhengzhou , china

email [email protected]
obter cotação

parâmetros do crusher 1515 do contraataque

-*Cable Crusher* Descripcion : Poderoso ataque Magico Maligno Tipo : Magia PM usados : 270 Aprendida en Lv : 90 Lv Necesario para cargar: - 16.29- Gallantmon. Incremento de. stats: Fuerza +50 Toleran. Fuego +75 Defensa +30 Toleran.

Deixe-nos agora
gotop